Yanlış ve yersiz düşünce, kuruntu, tasalanma ..

Evham, (Arapça).
Evham (İng. apprehension).
Kuruntu, (Fr. Scrupule),
İşkil,
Vesvese, 
Tasalanma,
Temelsiz sanı.
Yanlış ve yersiz düşünce, evham.
Kuruntular,

Üzüntü. 
Vehimler. 
Kuruntular. 
Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma.
Zarar ihtimali çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme.
Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese. 
 
Anksiyete,
Başka bir kavram olan Anksiyete ise hayatımızda beynimizi kemiren olumsuz bir düşünce olarak bilinir. Halk arasında vesveseli, evhamlı dediğimiz kaygı, bunaltı ya da sıkıntı olarak bilinen anksiyetedir. Yani psikolojik bir rahatsızlıktır. 

Herkes tarafından zaman zaman yaşanan korkuya benzer bir duygudur. Eski Yunandan günümüze kadar gelen bu duygu evhamdır.  Bir ruhsal bozukluktur. Ancak genetik değildir.  

Evham bir çok bedensel belirti, duygu ve düşünceye evham durumudur. 

Bir insanın bir olay ya da durum hakkında aşırı kaygı, endişe,evham, huzursuzca bir beklenti içinde olması bu rahatsızlığın belirtileridir.  Bu rahatsızlıklar ilaç tedavisi ve beklentilerin, düşünüş biçiminin değiştirmesi gibi psikoterapi uygulanması ile tedavi edilebilir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ