Pek çok mikroba karşı etkili bir cins antibiyotik...


Amikasin, (İng. amicacin).
Pek çok mikroba karşı etkili olan bir antibiyotik.  


Amikasin aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir.
Protein sentezi inhibitörü aminoglikozid grubu antibiyotik. Asetillenme yoluyla üretilen yarı sentetik, geniş spektrumlu ve aminoglikozit yapısında olan bir antibiyotik.
 

Formülü,
100 mg flakon; 100 mg amikasine eşdeğer miktarda amikasin sülfat bulunur.

500 mg flakon; 500 mg amikasine eşdeğer miktarda amikasin sülfat bulunur.

Bakteriyel septisemi, yani yenidoğan sepsisi, ağır solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonları (peritonit), yanıklar ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar, ağır ve komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonları için Amikozit enjektabl, Gram negatif enfeksiyon kuşkusu bulunan durumlarda başlangıç tedavisi olarak önerilir ve duyarlılık testinin sonuçları alınmadan tedaviye başlanır.
Amikasin antibiyotik, non-tüberküloz mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve tüberküloz tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca ağır hastane kökenli enfeksiyonların tedavisinde, bakteriyel enfeksiyonların farklı türlerinin tedavisinde kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ