Değerbilir, iyilikbilir ..

Kadirşinas, (Eski dilde).
Kadir-şinas, (Farsça).
Değerbilir, iyilikbilir.
Kıymet ve değerden anlayan. 
Değerli kimseleri tanıyabilen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ