"Aptal, Budala" anlamında argo sözcük ...

Kaşalot, 
(Fr. cachalot).
Argoda Aptal, budala.
Aptal,
Zekası pek gelişmemiş, zeka yoksunu, alık, ahmak, alık, salık.
Ahmak, bön.
Budala, 
(İng. imbecile).

Zekaca geri olan (kimse), alık ,
Argo Aptal, budala, sersem, ayran ağızlı.
Geri zekalı. 
Anlıksal yetenekleri 20-40 Z. B. arasında bulunanlar. Kimilerince bu sınır 35-55 Z.B. olarak da benimsenir.

Esas anlamı itibariyle, Kaşalot, (Fr. cachalot) İspermeçet balinası demektir. Ama argoda aptal budala anlamında kullanılmaktadır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ