Küçük kulübe, ev ...

Korop, (Sürmene yöresine özgü sözcük).

Kulübe (Farsça kulbe).
Kulü'be,
Kelik,
Dam,
Baraka,
Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev.
Bir yeri beklemekle görevli kimsenin içinde bulunduğu küçük barınak.
Hayvanlar için yapılmış barınak.
Alçak gönüllülük göstermek amacıyla “ev” anlamında kullanılan bir söz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ