Topluluk, cemaat ...


Ehil,
Ahali,
Camia,(Arapça)
Topluluk, zümre, 
Birlik. Kütle.
Dâr-ül fünûn.

Topluluk. 
Cemaat,
Bir yere toplanmış insanlar. 
Takım, bölük.

Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. 
Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali.
Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbirine bağlı insan topluluğu.

Cemaat, (Arapça).
Bir imama uyup namaz kılan kişiler.
İnsan kalabalığı, topluluk,
Bir dinden veya bir soydan olanların topluluğu.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!