Saz ya da kamıştan örülmüş büyük sepet ...


Kazevi, (Arapça)
Zenbil,
Zembil,
Sepet, (Farsça seped).
Saz ya da kamıştan örülmüş büyük sepet.
 

Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap.
İçine öteberi konulup elde taşımaya mahsus, sazdan örülmüş ve üst tarafında yine sazdan kulpları olan, ağzı geniş kap.
Öteberi taşımakta, koymakta kullanılan örme, yassı sepet, meyve sepeti.

Ağzı geniş, basık sepet.

Zembil, 
Hasırdan örülmüş saplı torba.
Kaşık, çatal vb. konulan bir çeşit kap.
Ağzı geniş, basık sepet.
Öteberi taşımakta, koymakta kullanılan örme, yassı sepet, meyve sepeti.
Sırtta taşınan kıl torba. 
Pazar çantası. 
Küfe.
Büyük harman kalburu, gözer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ