Med İmparatorluğunun başkenti ...

Ekbatana,
Hemedan.
Hamedan, 
Medler; ilkçağda İran’ın kuzeybatı ve batısında devlet kurmuş bir topluluktur.  Med İmparatorluğu'nun başkenti Ekbatana'dır.
Pers imparatorluğunun başkentidir.
Şehrin eski Farsça ismi Hegmetane, antik Yunanca'da ise Ekbatana'dır. 
İbn-i Sina'nın mezarı bu şehirdedir. 
Pers devletleri zamanında Hamedan şehri (o zamanlardaki adıyla Ectabana) İran platosunda sadece İran'ın değil, dünyanın da en eski şehirlerinden biridir.
Hagmatena (Ekbatan) Güneybatı İran'da olup eskiden Med imparatorluğunun Başkenti olarak geçmektedir.

Bazı Asur kaynaklarında, şehrin kuruluşunun MÖ 1100 yıllarına denk geldiği görülse de, tarihçiler şehrin kuruluşunun MÖ 3000 yıllarına kadar dayandığını söyler. Medler, Babillilerle anlaşarak Asurların başkenti olan Ninova’yu ele geçirerek Asur İmparatorluğu’ nu tarihten sildiler. Bu zaferle birlikte Kuzey Mezopotamya ile Kızılırmak kavisine kadar olan Anadolu topraklarını ele geçirdiler. Hamedan Medler tarafından kurulmuştur ve bu medeniyetin başkentiydi. Uzun yıllar bu devlete başkentlik yapan kent daha sonra kurulan Pers devletine de başkentlik yapmıştır. Daha sonraları ise, sadece imparatorların yazlık konutunun bulunduğu bir şehir olarak kaldı.

Şehir 633 yılındaki Nihavend Savaşı'ndan sonra Müslüman hakimiyetine girmiştir. 11.yüzyılda Büyük Selçuklular tarafından alınan kent daha sonra Timur tarafından tamamen tahrip edildi. Daha sonra Safevi devleti zamanında şehir altın devrini yaşadı ve çok gelişti. 18.yy'da Osmanlılar tarafından alınan şehir kısa bir süre bu devletin idaresinde kalsa da, şehir ve çevresindeki yerel direnişe fazla dayanamayan Osmanlılar şehri bir anlaşmayla İranlılar'a geri verdiler.Kaynak; http://tr.wikipedia.org/
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ