Cinsel aşk isteği ...

Erotizm,
Fr. érotisme
Cinsel duygu ve isteklerine çok düşkün olma durumu, 
Romantizmin çıplak halidir.
Kösnüllük, 
Erosçuluk, 
Şehvaniyet,
Şehvet, (Arapça).
Erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları cinsel istek, 
Kösnü.  
Aşırı istek.
Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu.
Bir şeyi fazla istemek.
Cinsî istek. Mahbube için olan istek,
İştiha. 
Cinsel özelliklerin bütünü, 
Eşeysellik.

Eski Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Eros'tan türetilmiştir. Geniş anlamda hem farklı iki cinsten bireylerin cinsel yakınlaşmalarındaki, hem de tüm insanlar arası dostluk ve sevgi şeklindeki aşkın görünümlerini kapsar. Ama bu sözcük zaman içinde anlam daralmasına uğramıştır. Günümüzde erotik denince akla gelen, cinselliğin fiziksel ve ruhsal boyutu ve cinsel egoları tatmin amacıyla yapılan hareketler, davranışlar, oyunlar, moda sanat gibi sosyal olgulardır. Kısaca erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları cinsel istekdir. Cinsel heyecandan önceki akıl durumuna ilişkin bir sıfattır.
  

Alınmış bir şeyi geri verme ...

İade,
Alınmış bir şeyi geri verme,
Verilen bir şeyi almayarak geri çevirme, reddetme. 
Karşılıklı olarak yapma, mukabele etme. 
İadeli.
Geri vermek. 
Eski haline getirme.
Mukabilini yapma. 
Karşılığını yapma.
Avdet ettirmek.

Geçimsizlik, anlaşmazlık ...

Nifak,
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk. 
Müslüman gibi görünüp kafir olmak. 
İki yüzlülük.
Bozuşukluk, ara açılmak.
Dinde riya etmek.
İhtiyaca sarf olunacak şeyler. 
Bozgunculuk, ara bozma,
Ara bozma, Ayırma.

Fitne, fesat. 
Kışkırtma,
Dıştan müslüman göründüğü halde inanmamak, 


Artvin yöresinde yemeği yapılan ve kırlarda yetişen sütlü bir ot ...

Pampara,
Artvin yöresinde yemeği yapılan ve kırlarda yetişen sütlü bir ot.
İlkbaharda kırlarda yetişen, sütlü bir çeşit ot.
Doğada kendiliğinden yetişen, bahar aylarında toplanıp tuzlanarak yenen ince yapraklı bir çeşit otsu bitki.

Baharın çayırlarda çıkan bitki olan pampara tuzlanıp yenir. 


Köyün kadınları, toplanıp çayırlara giderler. Türkü mani söyleyerek pampara toplarlarmış. Bu bir eğlence şeklinde olurmuş.

Artvin ve çevresinde sebze gereksinimi yeşillik denen otlarla karşılanmaktadır. Zengin bir beslenme biçiminin ortaya çıkmasını sağlayan otların başlıcaları; pırpır otu, gımı otu, kazayağı, gelinparmağı, pampara ve kuzukulağıdır.

Emirlik, beylik...

Emaret,
Beylik,
Emirlik,
Bir emir veya bey veya prensin idaresinde olan memleket.
Emir, Bey, Voyvoda ve Prens gibi sanlarla anılan kişiler eliyle yönetilen ülkeler.
Beylük.

Kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkları, yiyeceklerin besin değerlerini inceleyen sağlık bilgisi dalı...


Diyetetik,  (Fr. diététique, İng. dietetics.).
Kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkları, yiyeceklerin besin değerlerini inceleyen sağlık bilgisi dalı.
Kötü beslenmenin yol açtığı sayrılıkları, yiyeceklerin besin değerlerini inceleyen sağlık bilgisi dalı.
 
Diyetetik, Yunancadan gelen bu terim sağlıklı olmak ve düzenli bir yaşam biçimi icin gerekli olan ve alınması gereken önlemler anlamında kullanılmaktadır. 

Psikoloji, Pedagoji ve Gıda Mühendisliği gibi bazı sosyal, ekonomik ve iktisadi alanlardaki meslek grupları ile beraber çalışarak Tıbbi Beslenme ve Beslenme Bilimini gerçek hayata geçiren bir sağlık dalıdır.
 

Diyetisyen; 
Beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun beslenme tedavisini belirleyen, uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten ve eğitim yapan kişidir. 

Her yıl 6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Cinayet ...

Kıya,
Katl,
(Arapça, Katl, قتل )
Adam öldürme suçu, 
Cinayet. 
Adam öldürme derecesinde ağır suç. 
Adam öldürmek, katl. 
Öldürmek,
Kesmek, 
Mekatıl, Kesmek
Cani, Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı, Katil,  

Siirt yöresine özgü, kadın erkek birlikte oynanan bir halk oyunu...

Dilo Dilo,
Siirt yöresine özgü, kadın erkek birlikte oynanan bir halk oyunu.

Siirt ve çevresinde kadın erkek birlikte oynanan halay türü bir halk oyunu. Kalabalık gruplarla oynanan oyunun, hareketli ve hızlı bir ritmi vardır. En sık yinelenen figürler el çırpma ve sekmelerdir. 

Siirt halk oyunları, aşka ve toprağa bağlılığın bir ifadesi olarak canlı, hareketli ve çeşitlidir. Hareketler, son derecede kurallı, ahenkli ve mekiklidir. Oyuncuların tek saf halinde sımsıkı yanaşıp yaslanılarak omuzdaşlık ettikleri olur. El ele tutuşmuş halde harekete geçerler. Vücutlarda üst kısım hareketsizdir. Omuz omuza dizildikleri yaslanışlı anlarda bir duvar ve kale metaneti (dayanıklılığı) okunur. Manen kenetlenişin timsali kesilirler. Meydan oyunu sıfatıyla davul zurnasız edemezler. Bu bileşik çalgının ezeli yırlayışına uyarlı ayak mekiklenişi bir şiir tartımı gibi mısralanır gider.

Siirt halk oyunları;


Beleti (Şarkılı-Türkülü fakat tefsiz oyundur. 4-10 kişilik iki dizi halinde karşılıklı oynanan bu çeşitte aşiretler övülür),

Botani, 

Çaçani,

Daakatülfeyki (Bu oyunda gebe bir kadının hali kısa adımlarla tasvir edilerek şu manada sözler söylenir; Karnın boşsa, uzun at adımı, doluysa ger, üç kısa adım at),  

Dilo dilo, 
  
Garzani, Girani, Govent,

Hırpani (Sözlüdür, sadece tef ile oynanır),

Kasap,
Karakıştani (Sözsüzdür, sadece tef ile yürütülür),  

Mirani,
Roşkani, 
Süleymaniye,
Şeyhani, Şiro, 
Vaynana, 

Kötü, çirkin ...

Bet,
Bed, (Farsça),
Fenâ. Kötü.
Çirkin.
Tuhaf,
Yaramaz.
Şer, 
Şeni,
Fasit,
Çirkin,
Kötü, İyi karşıtı
İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, 
Fena.
 

Gizli görevli ...

Ajan 
İng.spy, 
Alm.Agent, 
Fr.espion,
Casus,  Cevasis,
Çaşıt,
Gizli görevli, Gizli polis,
Dil avcısı,


Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, dil avcısı, çaşıt, ajan.
Bir devletin, ya da bir kimsenin sırlarını başkası adına öğrenmeyi üzerine alan kişi.
Hafiye. 
Gizli sırları haber veren. 
Kendi asıl şahsiyetini gizleyip, kendini iyi şahsiyet şeklinde göstererek ve gizli yollarla bir devletin askeri, siyasi ve mâli durumlarına dair haberleri başka bir devlet menfaatına olarak toplayıp bildiren kimse.
Teşkilat-ı Mahsusa,
İstihbarat ajanı,
MİT,
KGB,
FBI,
CIA,
MI5,

En büyük ajan, James Bond.
50 yıldır sinemalarda gösterilmektedir. Ajan 007 şimdiye kadar en kalıcı sinematik simgelerinden biridir. Ian Fleming tarafından yaratılan James Bond sinema dünyasının en önemli karekterlerinden olmuştur.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ