"Tanrı Kabul Etsin" anlamında kullanılan sözcük ...

Amin, 
(Arapça).
Tanrı Kabul Etsin.
Allah Kabul Etsin.
“Öyle olsun, Allah kabul etsin” anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz.
Yarabbi. "Öyle olsun, kabul eyle" anlamında olup, duaların sonunda söylenir.

Diğer kutsal kitaplarda bir çok yerde amin sözcüğüne rastlanır. 

İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. 
İbranice ve Süryanicede de vardır. 
Hakikat, çok doğru, tamam manasındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ