Yapısına girdiği sözcüğe "bütün, tam" anlamı katan yabancı önek ...

Pan,
"Bütün, karşı" mânasına kelimenin başına getirilerek kullanılır.
Yapısına girdiği sözcüğe "bütün, tam" anlamı katan yabancı önek.
Yunanca birlik, bütünlük, bütün, tam anlamlarına gelen ön ek.
Yunanca'da bütün, tam anlamlarına gelir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ