Türlü nedenlerle başarı gösteremeyen ...

Rate, (Fr. raté).
Başarısız.
Yarıda kalmış,
Yaşlı, verimsiz, geçimsiz (kimse).
Tembel, 
Aciz kimse
Başarısız kimse/şey,  
Başarısızlık, başarısız olan, borcunu ödemeyen borsacı,
İflas etmek üzere şirket, işe yaramaz, mağlup, muvaffakiyetsizlik
Sakat, topal.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ