Saygınlık ...

Fahamet,
Fehâmet, (Arapça).
(Osmanlıca ulüvv-i şân.)
Fahimlik, ululuk. 
İtibar, kıymet, değer.
Büyüklük. 
Kadr ü şânı yüksek. 
Eskiden büyük zatlara veya sadrazamlara karşı kullanılan hitab şekli idi. 
(Fehametli Sultânım... gibi) ,


Ululuk, büyüklük, azamet.
Sadrâzamlara, Mısır hidîvi ve hükümdarlık hânedanı mensuplarına, yarı müstakil hükümet ve emirlik başında bulunanlara verilen resmî unvan.
Yegâne müracaat edilecek en büyük makam. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ