Van, Erçiş ilçesinde bir kaplıca...

Hasanabdal,
Hasanabdal Kaplıcası,
Deliçay Hasanabdaz  Kaplıcası.
Erciş ilçesinin yaklaşık 30 km uzağında bulunan Hasan Abdal Kaplıcası da sağlık turizmine ilgi duyanlar ve kaplıcalarda şifa arayanlar için ideal. Van ili Erciş ilçesi Deliçay’da bulunan bu kaplıcanın suyunun sıcaklığı 68 derecedir. Kaplıca suyu saniyede 2 litre kaynamaktadır.

Hasanabdal Kaplıcası, Zilan Çayı Vadisi’nde Hasanabdal ve Doğancı (Hasanabdal Köyü’nün 3 km. kuzeydoğusunda ve Doğancı Köyü’nün 1 km doğusunda) köyleri arasında yer almaktadır. Erciş-Hasanabdal Kaplıcası arasında 23 km.lik bir mesafe bulunmaktadır. 

Hasanabdal Kaplıcası’nda iki sıcak su kaynağı değerlendirilmektedir. Bunlardan Birisi Erkek Hamamı, diğeri Kadın Hamamı kaynağıdır. Bu kaynaklardan Erkek Hamamı kaynağının debisi 0.4 lt/sn dir. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı 66 °C dir. Kadın Hamamı kaynağının debisi 0.3 lt/sn dir. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı ise 64 °C dir. Kaynakların Toplam debisi; 0.7 lt/sn (42 lt/dak) olup doğal kaynaklardır. Her iki kaynak da fiziksel sınıflandırma açısından hipertermal maden suyu olarak nitelendirilmektedir. Yani bu sular çok sıcak sular olarak kabul edilmektedir. 

Kimyasal olarak, Sodyum, Bikarbonat, Klorür ve Hidrojen Sülfürlü sulardandır. Her iki kaynağın esas katyonlarını Na+, Ca++, K+, Mg++ , esas anyonlarını ise Cl- , HCO3 - , SO4-- oluşturmaktadır. Kaynaklar karbondioksit (CO2) ve az miktarda kükürtlü hidrojen ihtiva etmektedirler. Kaynakların total mineralizasyonları ise 4 grama yakındır.  Kaplıca kaynak suları tıbbi bakımdan tuzlu, bikarbonatlı kalevi sular sınıfına girerler. Kaynaklardan kronik iltihaplı romatizmal hastalıklardan ve cilt hastalıklarından şifa bulmak amacıyla faydalanılmaktadır..

Hasanabdal Kaplıcası’nın da yer aldığı Zilan Çayı Vadisi’ndeki jeotermal alanın rezervuar sıcaklığının 108°C -138°C arasında olduğu tahmin edilmektedir. Jeotermal akışkanın 120°C rezervuar sıcaklığına göre debisi 2300 lt/s dir. Bu da oldukça büyük bir potansiyeli teşkil etmektedir. Günümüzde yöredeki jeotermal su kaynaklarından sadece kaplıca turizmi alanında ve oldukça düşük oranlarda faydalanılmaktadır. 

Van ilindeki diğer Madensuları ve kaplıcalar şunlardır: 
Erciş Hasanabdal Zilan Kaplıcası, 
Başkale Hagi Madensuyu, 
Başkale Kanlıbudak Madensuyu, 
Başkale Kiloğlan Kaplıcası, 
Başkale Zereni Kaplıcası, 
Erciş Akbaş Köyü Madensuyu, 
Gürpınar Yoldüştü Köyü Madensuyu, 
Muradiye Aşağı Şerefhane Madensuyu, 
Muradiye Deftriş Kaplıcası, 
Muradiye Dergezin Kaplıcası 
Özalp Bolbölük Madensuyu.


Kaynak:  
Marmara Üniversitesi, Marmara. Coğrafya Dergisi, Sayı: 6, İstanbul.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ