İki zıt anlamlı kelimenin bir arada kullanılması...

Oksimoron, 
(İng. oxymoron).
Tezat söz sanatı. 
İki zıt anlamlı kelimenin bir arada kullanılması.
Birbiriyle çelişen ya da zıt iki kavramın, anlamı kuvvetlendirmek için bir arada kullanılmasıdır.
Tezat sözler ile yapılan bu sanat, cümle bazında olursa paradoks adını alır.
"Yaşayan ölü, Öldürücü Şevkat" örneklerinde olduğu gibi birleşemeyecek ters kavramların bir araya getirilmesine verilen ad. 


Birbiriyle çelişen iki unsuru, fikri bir arada bulunduran önermeler bir oksimoron oluşturur. 
Karanlık ışık,
Orijinal kopya gibi.
Korkunç güzel,
Bilim-kurgu, 
Yaşayan ölü,
Kötü şans, 
Sıcak buz,
Bakar kör,
Sessiz çığlık,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ