Müzikte, iki yanaşık notayı hızlı ve almaşık bir biçimde yineleyerek ortaya konan süsleme ...

Tril, Trille (Fr.)
Tr (İt ) Tril' in kısaltması.
Bir sesin bir alt yada üst notası ile süratle yinelenmesi.
İki yanaşık notayı hızlı ve almaşık bir biçimde yineleyerek ortaya konan vokal ya da enstrümantal ses, süs.
Müzikte, iki yanaşık notayı hızlı ve almaşık bir biçimde yineleyerek ortaya konan süsleme .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ