Azarlama, serzeniş ...

Levm,
Takaza,
Azarlama, 
Başa kakma.
İnce anlamlı, alaylı söz. 
Atışma, çekişme.
Gösteriş.
Telvim,

Sıkıntı, güçlük.
Çekiştirmek. 
Birisinin yüzüne karşı kötü söz söylemek. 
Zemmetmek. 
Paylamak. 
Başa kakmak.
Serzeniş,
Yakınma.

Paylama, Azarlama


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ