Tören ...

Merasim, (Arapça).
Seremoni, (Fransızca),
Seramoni,
Rasime,

Adet, eskiden kalma adet.
Tören, (İng. ceremony).
Şenlik, 
Resmi işlerde uygulanması gereken kural ve yöntemlerin bütünü.
 
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim.
Anma, kutlama, nişan, evlenme,  ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı.
Resmi işlerde yol yöntem, yol yordam.
Anma, kutlama gibi amaçlarla yapılan toplantı.
Resmi merasimler.
Âdet hükmündeki gösterişler. 
Resmi muameleler.
Şiveler. 
Adetler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ