Yazım...

İmla, (Osmanlıca).
Yazım,
Bir dilin söz varlığını o dilde yürürlükte olan ses, şekil, köken vb. kurallara uygun olarak yazıya geçirme; dildeki sözleri kurallarına uyğun olarak yazma.
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, 
Verinin gösterimi için, bir simgeler kümesi ile kullanımlarına ilişkin kurallar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ