Yahudi dinsel metinlerinde şeytana verilen ad ...

Belial,
Mephisto,
Satan,
Set,
Diaboli, 
Samael,
Lucifer,
Albız,
İblis,
Azazel,
 
Muhalif, bozucu ve bozguncu gibi anlamlara gelen İbranice Satan kelimesinin kökü "komplo kurmak" anlamına gelir. İbranice' den Latince ve Yunanca'ya, oradan da diğer batılı dillere geçmiştirArapça'da şetane sözcüğü rahmetten uzaklaştı, hak'dan uzak oldu anlamlarına gelir. Eski mısırda fırtına, karanlık, ve kaos tanrısı Set (Seth, Setesh, Sutekh, Setekh veya Suty), göklerin tanrısı Horus ile savaşmış ve çöle sürülmüştür (kovulmuş).

Latince' de Diábolus, Diaboli, İspanyolca'da Diablo, Yunanca'da Diabolos, Karanlıkların Efendisi, Beelzebub (Sinek Kral), Belial, Mephisto, ya da Lucifer, eski Türkçe'de Yek ya da Albız olarak geçer. Kabbala felsefesinde "Samael" olarak geçer. Ancak Yahudi inanışında Samael başka bir melektir.

İslam'da İblis olarak da bilinir. Kur'an'da şeytan kelimesi, İblis' ten daha fazla (87 kez) kullanılmıştır. Şeytan ayrıca "Azazel olarak da anılmıştır. Genelde İblis' le Cennet' ten büyüklendiği için kovulan cin, şeytanlarla da ona uyarak başkalarını kötüye çağıran cinler ve insanlar kastedilir.http://tr.wikipedia.org/

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ