Teşhis...

Tanı, 
(İng. diagnosis).
Diyagnoz.
Teşhis, 
Bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtilmesi.
Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, Teşhis,
Belirtilere ve bulgulara göre hastalığın belirlenmesi, diyagnoz, teşhis. 
Bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtilmesi.
Hastalık belirtilerine ve hastalıkla ilgili her türlü muayene bulgularına dayandırılarak hastalığın niteliğinin ortaya konması, diagnoz, diyagnoz, diyagnozis, teşhis.
Bir veri yığını ya da bilgi gerecinin taranarak incelenen konu çevresinde örgütlenmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ