Özellikle çözücü ve seyreltici olarak kullanılan, uçucu hidrokarbon karışımlarının genel adı ...

Nafta, (İng. naphtha).
Petrolden 100-250 °C arasında damıtılan ürün.
Petrolün, kömür katranının damıtımasından elde edilen, kaynama aralığı 70-90 °C olan, C6-C7  hidrokarbonlar karışımı.
Yapısı benzine çok benzeyen ya da özdeş olan ve yeryağının damıtılmasıyla üretilen yeğni hidrokarbonlar karışımı. (Başlıca etilen ve kimyasal gübre üretiminde, ayrıca çözücü olarak çeşitli işleyim dallarında kullanılır.)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ