Değiş tokuşta üste verilen şey ...

Abra, (Halk dilinde),
Bir değiş-tokuşta üste verilen şey.
Mübadele edilen eşyanın üstesi.
Teraziyi ayarlamak için hafif gelen kefesine konulan ağırlık.
Dara. 
Denge. 
Bir değiş tokuşta üste verilen şey. 
Angarya, yük.
İhata, kifayet, yeterlik.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!