Değiş tokuşta üste verilen şey ...

Abra,   
Halk dilinde abra denir.
Bir değiş tokuşta üste verilen şey.  
Mübadele edilen eşyanın üstesi.  
Teraziyi ayarlamak için hafif gelen kefesine konulan ağırlık.  
Dara.   
Denge.   
Bir değiş tokuşta üste verilen şey.   
Angarya, yük.  
İhata, kifayet, yeterlik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ