Bögürtlen....

Bük,
Böğürtlen, 
(İng. blackberry, Fr. ronce, Alm. Brombeerstrauch ).
İt üzümü,
Diken dutu, 
Ahududu,
Bubumka,
Mora, 
Doğu Karadeniz yöresinde böğürtlene mora adı verilir,
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu, it üzümü (Rubus caesus).
Böğürtlen bitkisinin önce kırmızı, olgunlaştığında kararan mayhoş yemişi.
Bük,
Böğürtlen. 
Yabani çilek.
Dağ üzümü. 

Ayrıca aşağıdaki anlamları da taşır.
Dönemeç. 
Akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar, büklük.
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu.
Irmak ve göl kenarındaki sazlık. 
Dere kıyılarındaki söğütlük. 
Ağaca bağlanmamış üzüm kütüğü.
Çalı, böğürtlen gibi bodur ağaçlardan oluşan alan
Sık çalılık, fundalık.
Akarsularda kıvrıntı, dönemeç. 
Akarsuların en derin ve durgun akan yeri.
Sarmaşık. 
Yem, lokma, nasip.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ