Yönetim bakımında bir tür bağımsızlığı olan büyük il ...

Eyalet, 
(Arapça),
Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il. 
Osmanlı Devleti'nde en büyük sivil veya askeri yönetim bölgesi.
Osmanlı devletinde en büyük sivil ve askerî yönetim bölgesi.
Eyalet,(İng. province. state). 
Eyalat, Vilayet. 
Bir valinin idaresinde olan memleket, şehir.
Osmanlı imparatorluğunda en büyük sivil ve asker yönetim bölgesi.

Osmanlı Devleti zamanında en büyük yönetim birimlerine eyalet denirdi ve eyaletlerin başında bir beylerbeyi bulunurdu. ABD, Avusturya ve Avustralya gibi ülkelerin yönetim birimlerine içişlerinde bağımsız olmaları nedeniyle Türkçede eyalet denilmektedir. Osmanlı Devletinde taşra teşkilâtı, aşağıdan yukarıya köy, nahiye, kaza, sancak ve eyalet olmak üzere idari taksimata ayrılmıştı. Temel idârî birim sancak olup, sancakların birleşmesinden eyâlet (vilayet) veya beylerbeyilik denilen büyük idari birimler meydana gelmektedir. 1590 tarihine kadar, teşkilat tabiri olarak beylerbeyilik kelimesi kullanılmış, bu tarihten itibaren eyalet tabiri kullanılmaya başlamıştır.

Osmanlı hakimiyeti altında bulunan topraklardan büyük bir kısmı doğrudan doğruya padişahın otoritesi altındaydı. Buralarda timar denilen bir toprak sistemi uygulanıyordu. Devletin gelirleri, bir takım görevler karşılığı idarecilere ve sipahilere tahsis edilmekteydi. Ekserisi Anadolu ve Rumeli’de bulunan bu eyaletlere salyanesiz yani yıllıksız denilirdi.

Asya, Avrupa ve Afrika’daki eyalet ve başşehirleri şunlardır:
Anadolu (Ankara ve Kütahya),
Rumeli (Edirne sonra Sofya ve Manastır),
Rum (Amasya ve Sivas),
Bosna (Saraybosna),
Karaman (Konya),
Dulkadir (Maraş),
Şam (Dımaşk),
Mısır (Kahire), 
Trablusşam (Tripoli),
Yemen (Zabid, San’a),
Cezair-i Bahr-i Sefid (Gelibolu),
Cezair-Garb (Cezayir), Lahsa (Katif),
Trablus-Garb (Tripoli-Libya),
Habeş (Suakin ve Cidde),
Kıbrıs (Lefkoşe),
Trabzon, Kefe, Halep, Kars, Bağdat, Van, Tunus, Basra, Budin, Tameşvar, Çıldır, Erzurum, Şehrezur, Diyarbekir, Musul.

Osmanlı Devletinin eyaletlerinin idaresindeki yürütme ve yargılama gücünü ayırması bugünkü hür devletlerin tatbik ettiği kuvvetlerin ayrılığı prensibinin aynısıdır.

Kimi federatif devlet yapılarında eyaletlerin kendi özerk yönetimleri vardır. Bu yönetimlerin başında, devletlerin anayasal yapılanmalarına bağlı olarak halk tarafından seçilen başbakanlar/valiler ya da merkezî yönetim tarafından atanan valiler olabilir.

ABD Eyaletleri;
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas,
California, Colorado, Connecticut,
Delaware,
Florida,
Georgia,
 Hawaii,
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa,
Kansas, Kentucky,
Louisiana,
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana,

Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota,
Ohio, Oklahoma, Oregon,
Pennsylvania,
Rhode Island,
South Carolina, South Dakota,
Tennessee, Texas,
Utah,
Vermont, Virginia,
Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ