Çıkar yol, çare...

Umar,
Çare,
Çıkar yol,
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare.
Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. 
Kurtuluş yolu. 
Tedbir, yardım, yol.
Hile.
Bir def'a.
Ayrılık.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ