Türk yazar, gazeteci ve yayıncı Ahmet Mithat' ın bir romanı ...

Ahmet Mithat (1844 - 1912), 
Türk yazar, gazeteci ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır. 
Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 1878'de çıkarmaya başladığı ve yayın hayatını 1921'e kadar sürdürmüş olan Tercüman-ı Hakikat gazetesi Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biri olmuştur.

1844 yılında İstanbul’un Tophane semtinde dünyaya geldi. Babası Bezci Süleyman Ağa, annesi bekar çamaşırı diken Nefise Hanım idi. Annesinin ilk evliliğinden olma Hafız İbrahim adlı bir ağabeyi ve Halime, Şerife, İsmet ve Şerife adlı kardeşleri vardır. 28 Aralık 1912 tarihinde Darüşşafaka’da nöbetçi olduğu bir sırada kalp durmasından hayatını kaybetti. Fatih Camii Mezarlığı’na defnedildi.

Ölümüne dek ikiyüzden fazla eser yayımlayan Ahmet Mithat, Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. En büyük arzusu kitap okuyan bir toplum yaratmak idi. Çoğunluğa hitap etmek, derlerine tercüman olmak kaygısıyla çok sayıda eser verdi “kırk beygir gücünde yazı makinesi” olarak tanındı.

Eserlerinde Avrupa'nın bilim, sanayi ve çalışkanlığını överken Osmanlı toplumunun ahlaki değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Genç yazarlara destek verdi, dilde sadeleşmeyi savundu, devlete ve dine itaatsizliği, tembelliği, müsrifliği, özentiliği eleştirdi. Ürünlerini daha çok öykü ve roman türünde vermiştir. Romancılığı ve öykücülüğü, halk öykücülüğünden Batı tarzı öykü ve romancılığına geçiş olarak kabul edilebilir. Ayrıca tiyatro alanında da çalışmalar yapmış, “Açıkbaş, Ahz-i Sar, Ziba” adlı kitaplarıyla dram ve operet türlerinde ürünler vermiştir.

Fransızca’dan yaptığı roman çevirileri, Batı yazınının ilk çeviri örneklerini oluşturur. Romanları, Namık Kemal, Şemseddin Sami ve Samipaşazade Sezai ile birlikte onu ilk Türk romancılar kuşağının bir üyesi yaptı.

Gazeteciliğin dışında tarih, coğrafya ve felsefeye ilgi duymuş; çoğunlukla Batı kaynaklarından yararlanarak kaleme aldığı bu eserleri hem kitap oylumunda, hem de fasikül olarak çıkarmıştır.


Eserleri;
Romanları;
 Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar (1874)
 Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul’da Neler Olmuş (1874)
 Hüseyin Fellah (1875)
 Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875)
 Karı-Koca Masalı (1875)
 Paris’de Bir Türk (1876)
 Çengi (1877)(oyun)
 Süleyman Musûlî (1877)
 Yeryüzünde Bir Melek (1879)
 Henüz On Yedi Yaşında (1881)
 Karnaval (1881)
 Amiral Bing (1881)
 Vah! (1882)
 Acâib-i Âlem (1882)
 Dürdâne Hanım (1882)
 Esrâr-ı Cinâyât (1884)
 Cellâd (1884)
 Volter Yirmi Yaşında (1884)
 Hayret (1885)
 Cinli Han (1885)
 Çingene (1886)
 Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr (1887)
 Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları (1888)
 Haydut Montari (1888)
 Arnavutlar-Solyotlar (1888)
 Gürcü Kızı yâhud İntikam (1888)
 Nedâmet mi? Heyhât (1889)
 Rikalda yâhut Amerika’da Vahşet Âlemi (1889)
 Aleksandr Stradella (1889)
 Şeytankaya Tılsımı (1889)
 Müşâhedât (1890)
 Ahmed Metin ve Şîrzât (1891)
 Bir Acîbe-i Saydiyye (1894)
 Taaffüf (1895)
 Gönüllü (1896)
 Eski Mektûblar (1897)
 Mesâil-i Muğlaka (1898)
 Altın Âşıkları (1899)
 Hikmet-i Peder (1900)
 Jön Türkler (1910
 
Öyküleri ;
 Kıssadan Hisse (1870)
 Letâif-i rivayat
 1.Suni'fi Zann(1870)
 2.Gençlik (1870)
 3.Esâret (1870)
 4.Teehhül (1870)
 5.Felsefe-i Zenân (1870)
 6.Gönül (1870)
 7.Mihnetkeşân (1870)
 8.Firkat (1870)
 9.Yeniçeriler (1871)
 10.Ölüm Allâhın Emri (1873)
 11.Bir Gerçek Hikâye (1876)
 12.Bir Fitnekâr (1876)
 13.Nasîb (1877)
 14.Çifte İntikam (1887)
 15.Para (1887)
 16.Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887)
 17.Diplomalı Kız (1890)
 18.Dolabdan Temâşâ (1890)
 19.İki Hud'akâr (1893)
 20.Emânetçi Sıdkı (1893)
 21.Cankurtaranlar (1893)
 22.Ana-Kız (1893)
 Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye Hikamiyyatının Ahkâmını Tasvir (1872)
 Hayâl-Hakîkat (1891)
 
Diğer yapıtları
 Üss-i İnkılap ve Zübdetül Hakayık (3 cilt, 1877-78)
 Müdafaa (3 cilt, 1883-85)
 İstibşar (1892)
 Beşair
 Nizam-ı ilmü din (4 cilt)
 Şopenhavr'ın Hikmet-i Cedidesi
 Volter
 Beşir Fuad
 Avrupa'da Bir Cevelan (seyahatname, 1890'da yayımlamış)
 Menfa (özyaşamöyküsü)Kaynak: http://tr.wikipedia.org/

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ