Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı ...Elti,
Kardeş eşlerinden her birinin ötekine göre adı,

İki kardeş zevcelerinin her birine nisbetle diğeri. 

Bir kadının kaynının zevcesi.

Erkeğin iki karısının birbirine nisbetle aldıkları ad, ortak, kuma. 
Görümce.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ