İyimser ...

Optimist, (Fr. optimiste).
Nikbin, (Farsça).
Bedbin karşıtı.
İyimser, pesimist karşıtı.
Her şeyi iyi tarafından gören.
Farsça 'iyi' manasındaki nik sözcüğü ile eklendiği sözcüğe 'görünen' anlamını katan bin ekinin birleşmesi sonucu "iyi görünen, iyi gözüken" anlamlarına gelir.
Nikbinlik, hâdiselere iyi tarafından bakma, bazen güzel görünmeyen şeyleri dahi güzel görecek kadar iyimser olma demektir.
Optimist' in diğer bir anlamı ise;
Çocuklar için düzenlenen, tek yelkenli, tek kişilik yarış.
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ