Hükümdar, şef, efendi ...

Asub, (Arapça asüb). 
Eski dilde asub,
Hükümdar, şef, efendi.
Arı beyi.
Bey, Başbuğ.
Hakan.
Şef, (Fr. chef ),
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse.
Önder, Lider.
Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse.
Efendi, (Rumca efentis).
Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ