Gündelikçi, işçi ...

Emeci,
İşçi, gündelikçi.
Ecir, (Arapça).

Ücret,
Emeci,
Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 
Sevap, Ücret, Mukabil.
Ücretle çalışan, nefsini kiraya veren. 
Gündelikçi.
Ecr, Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey.

Karakullukçu,
Çakan,
Gündelikçi,
İşçi.
Irgat.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ