Dinsel tören ...

Ayin, (Farsça),
Dinî tören, ritüel. 
Merâsim. Usûl.
Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 

Mevlevi tekkelerinde okunan bestelerin tamamı.
Tekke edebiyatı terimi, İlâhi.
Mevlevilerin ilâhiye verdikleri ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ