Osmanlılarda savaş zamanı ordunun ve yüksek komutanların atlarına bakan, barışta da has ahır ve çayır hizmetlerinde çalışan ve özellikle Bulgarlardan oluşturulan bir sınıf asker ...


Voynuk,
Voynuklar,
Voynuk Teşkilatı,

Voynuk teşkilatı Sultan Birinci Murad Han (1359-1389) zamanında Rumeli beylerbeyi olan Timurtaş Paşa tarafından ilk defa Bosna’da kuruldu. Mensupları Bulgarlar arasından seçilerek, yaygınlaştırıldı. 

Hassa, amme veya seferli ve Çayır Voynukları halinde teşkilatlandı.  Hassa voynukları, Istabl-ı amire (saray ahırı) hizmetlileriydi. Amme voynukları, seferlerde askeri hizmetlerde bulunurlardı.

Muharebeye gitmek için davet edilenlere Sefer Voynukları denirdi. Istabl-ı amire’ye çayır biçmek ve hayvanları çayırlatmak için gelmeleri emir olunan voynuklara da Çayır Voynukları denilirdi. 

Voynukların oğullarına ve Voynukluğa aday olan akrabalarına Zevait Voynuk denilirdi.   Ölüm ve sakatlanmalar halinde Zevait Voynuklarıyla kadro tamamlanırdı.

Voynuk Teşkilatı 1691 yılında kaldırıldı.  1693 yılında tekrar kuruldu. 1878 tarihinde ise tamamen kaldırıldı.

Osmanlılar döneminde Savaş zamanı ordunun ve yüksek komutanların atlarına bakan, barışta da has ahır ve çayır hizmetlerinde çalıştırılan, Hıristiyanlardan, özellikle Bulgarlardan oluşturulan asker sınıfına voynuk örgütü ve bu örgüt içindeki subaylara Likator denmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ