Musallat, tebelleş ...

Musallat, (Arapça musallat),
Tebelleş,
Dertakıl,
Sırnaşık,

İstenmediği hâlde, birinden veya bir yerden ayrılmayan, gitmeyen, musallat olan. 
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen (kimse).
Rahatsız eden. 
Tasallut eden. 
Sataşan.
Askıntı olmak, 
Birbirine geçmiş, karmakarışık, karışmış.
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen (kimse). 
Yapmacık

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ