İskambilin atası sayılan ve fal bakmakta kullanılan, 78' lik deste ...

Tarot,
Tarot,
İtalyanca Tarocchi, Fransızca Taraux, köken olarak Arapça Tarh-çıkarma, koyma, bırakma,

Tarot falı çok eski bir kehanet yöntemidir. Gerçek tarihi tam olarak bilinmeyen tarot'un destesindeki sembollerin anlamları da yorumcudan yorumcuya  göre değişmektedir. Tarot 78 karttan oluşmaktadır. Destesini 22 karttan oluşan büyük sırlar (major arcana) ve 56 karttan oluşan küçük sırlar serisi (minor arcana) oluşturur.

Ortaçağda kullanılmış bir oyun kartı destesidir. Zaman içinde fal amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Klasik iskambil kağıdı destesinin atası sayılmaktadır. Günümüzde halen Fal ve gelecek hakkında bir araç olarak kullanılmaktadır. Tarot'un gerçek tarihçesi, tıpkı kartların anlamları gibi hemen hemen gizlidir. 

Kartların çizimine M.S. 618 tarihinde Çin'de egemen olan Tang hanedanı zamanındaki paraların örnek alındığı zannedilmektedir. Kartlar yüzyıllar boyu değişik kültürlerde pek çok şekle bürünmüşsede, sembolik figürleri değişmemiştir.

Tarot destesi bugünkü haliyle 22 Büyük Arkana, 16 Saray Kartı ve 40 Küçük Arkana, toplam 78 karttan oluşmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ