Çuvaş Türkçesinin güney şivesi ...


Anatri,
Rusya’nın orta kesiminde, Ural Dağlarının batısında konuşulan ve Türk dillerinden biri de Çuvaşca' dır. Çuvaşistan bölgesinde Çuvaşlar tarafından konşulan Türk lehçesi olup Çuvaşistan' ın resmi dilidir. 

Türkçenin iki ana lehçesinden (yakutça ve çuvaşça) biridir. Türk Lehçelerine en uzak lehçe olan Çuvaş Lehçesi' nin önemli ses değişimleri vardır. 

Çuvaş Türkleri üzerine yapılan çalışmaların oldukça az olduğu görülür. Çuvaşca dil özellikleri ve kelime hazinesi bakımından diğer Türk lehçe ve şivelerinden daha uzak olması nedeniyle Çuvaş Türkleri üzerine yapılan çalışmaların daha ziyade Rusça, Macarca, Fince gibi dillerde yoğunlaşmıştır. 

Çuvaşça Anatri (Aşağı-Güney) ve Viryal (Yukarı-Kuzey) olmak üzere iki ana şiveye ayrılmaktadır. Çuvaş edebî dili Anatri şivesine dayanır. Bu iki şive arasındaki en önemli fark ise Eski Türkçe “o” sesinin Tatarcanın tesiriyle Anatri şivesinde  “u” ya dönüşmesidir. Çuvaşça ile diğer Türk Lehçeleri ve Eski Türkçe arasında özellikle temel fiiller şahıs zamirleri sayılar ve organ isimleri dikkate alındığında belli başlı ses değişmeleri dışında çok büyük bir farklılık yoktur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ