Bir yerde öteden beri olagelen davranış ...

Teamül, (Arapça).
Bir yerde öteden beri olagelen davranış.
Yapılageliş (Übung, coutume).
Tepkime. 
İş, davranış.
Olagelen iş.
Birbiriyle alıp vermek.
Yapılagelen muamele ve münasebet.
Usul.
Reaksiyon, tepki.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ