"Alay, İstahza" anlamında argo sözcük ...

Saraka, (Argo).

Alay, (Rumca).
Tehekküm, (Osmanlıca).  
İstihza.
Alay, eğlence ,
Ciddi gibi görünen acı alay.
Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma.
Acı ve batıcı alay.
Tevbih. 
Şiddetle azarlama. 
Görünüşte ciddi, hakikatta alaydan ibaret olan eğlenme.
Tarizin tesirli olan kısmı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ