Peygamberleri Hud' u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim ...


Ad,
Ad Kavmi,

İslam dininin kutsal kitabı Kuran'da geçen eski bir Arap kabilesi. Tarihsel anlamda bir paraleli bilinmemekte, herhangi bir millet ile kesin bir biçimde ilişkilendirilememektedir. Kuran'da kendilerine Hud'un peygamber (yani Allah'ın elçisi) olarak gönderildiğinden bahsedilir. 
Ad kavminin yaşadığı yer Ahkaf olarak bilinir. 
Ad kavminden Kuran'da yüksek binalar inşa eden, her yüksek konuma anıtlar diken ve bu yaptıkları işin kendilerini ölümsüz kılacağını zanneden bir kavim olarak bahsedilir. 

Kuran'a göre yaratılmış en güzel şehir. Ad kavminin yaptığı İrem şehridir. İrem şehri için "sahte cennet" tabiri de kullanılır. Bazı müfessirler, Yemen ile Umman arasındaki geniş bir beldenin bu isimle anıldığını kaydederler.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ