Pasak ...

Kir,
Pasak, (Fr. Méconium).
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik.
Kirli giysi.

Loka.
Pasaklı, Kılıksız,  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ