İslamda, gerçeğe akıl yoluyla değil sezgi yoluyla varılabileceğini savunan düşünce akımı ...

İşrakiye,
İşrakilik, 
İşrakiye, Arapça, "ışığın açılması, parlama, güneşin doğması, aydınlanma ve doğu” anlamına gelen “şark” kelimesinden türetilmiştir. 

İşrak, hem bu felsefenin temel taşıdır hem de felsefeye adını verir. 
Arapça bir sözcük olan işrak “Doğu, aydınlıkla ilgili, ışıkla ilgili” anlamlarına sahiptir.

Şihabeddin Sühreverdi tarafından kurulmuş olan bir İslâm Felsefesi ekolüdür. Kendisini çekemeyen çevrelerin jurnalleriyle yönetim tarafından tehlike görüldüğü için idam edilerek öldürülen ve bu sebeple Sühreverdilik tarikatının kurucusu diğer Sühreverdi' den ayırt edilmek için adının arkasına Maktül ibaresi konulan Şihabüddin Sühreverdi çok genç yaşta felsefe ile ilgilenmiştir. Bu öğreti, akıl yerine keşf ve ilhama dayanır. Bu özelliğinden dolayı da Meşşailik ve Tasavvuf arasında orta bir yol tutar. İşrakilik’ in birtakım kaynakları vardır. Bu kaynaklar, İslam dini, İslam Tasavvufu, Meşşailik, Eski Yunan Düşüncesi, Eski İran inançları ve Sabiîlik olarak gösterilebilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ