İlenme, beddua...

Ah,
Beddua, (Farsça ve Arapça).

Kargış.
İlenç,
İhar,
Birinin kötü duruma düşmesini gönülden isteme, ilenme, ilenç,
Kargış.
Azarlama.
Bir kimsenin kötülüğü için dua etmek.
Kötü dua etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ