Eski Türk devletlerinde hükümdarlara ve hükümdar ailesi mensuplarına verilen unvan ...

İliğ,
İlig,
Eski Türklerde hükümdarlara ve hükümdar ailesi mensuplarına verilen ünvan.
Uygurlar, Karahanlılar ve Selçuklularda hükümdar ve şehzadelere verilen ünvan.
Eski Türkçede ünlü, meşhur anlamına gelen kelime.
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı. 
Çağatayca'da Nim, mülayim sıcak, kızğın, ılıca demektir.
En büyük devlet yöneticisi hükümdardır. Eskiden hükümdarlara Tanhu, Şanyü, İdikut, Erkin, İlteber, Külerkin, Uluğerkin, Melik, Yabgu, İliğ, Padişah, Şehzade,  Kağan, Hakan, Han, Sultan gibi ünvanlar kullanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ