Adaletle iş gören, hakkı yerine getiren ..

Adil,
Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli.
Doğruluktan ayrılmayan kimse. 
Adaletli. 
Hakka uygun, haklı.
Eş, denk, akran, benzeri. Ölçüde, miktarda eşit olan.

(Âdile) Adâlet eden. 
Allah'ın emirlerini noksansız tatbik eden. 
Doğru. Doğruluk gösteren. 
Adâlet sahibi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ