Küme, yığın ...

Küme, (Fr. Groupeİng. league ).
Tümsek biçimindeki yığın. 
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup.
Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
Toplumsal örgüt ya da amaç söz konusu olmadan bir araya gelen topluluk.
Yığın,
Loda,
Öbek,
Küm,
Çom,
Grup,
Takım,
Tomar.
Lig,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ