Hızla dönen rüzğarların oluşturduğu şiddetli siklon fırtınası ...

Tornado, (İsp. tornado, Fr. tornade, tournade ).
Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli siklon.

Tornado, Dünyadaki en şiddetli fırtınalardandır. Tornadolar rüzğar hızları 32 m/s. den 150 m/s. kadar değişebilir. Tornadolar en çok ABD görülmektedir. Tornadolar zayıf, kuvvetli ve şiddetli diye sınıflandırılır. Tornadoların en sık görüldüğü mevsim genellikle yazdır. 

Meteoroloji sözlüğüne göre tornado bir kümülünimbüs (Cb) tipi buluttan yere doğru sarkan şiddetle dönen hava kolonu ya da hava kolonlarıdır. Tornadolar, çok şiddetli ve hızı saatte 500 km. yi bulan hava akımlarının dönerek hareket etmesiyle oluşan baca şeklindeki koyu renkli bulutlardır. Tornadoların çapı bazen birkaç metreyle sınırlı olup bazen 1.5 km. ye kadar çıkabilir. Tornadolar bazen ilerleyerek yüzlerce kilometre yol katedebilirler. İlerleme hızları tornado içindeki rüzgarların hızına bağlı olarak saatte 30 ila 90 km. arasında değişir.

Tornadolar, organizasyon, olgunlaşma, zayıflama ve bozulma aşamalarından oluşur. Tornadolar, havanın çok güçlü konveksiyonel yükselmesi sonucunda doğan girdaplardan birisidir. Bunlar tropikal siklonlara oranla çok daha küçük ve yerel olmakla birlikte dünyada bilinen en güçlü ve yıkıcı fırtınalardır. 
Tornadoların ılık sular üzerinde daha zayıf şiddette olanlarına da waterspout adı verilir. 


Genellikle ABD' nin güneydoğu sahillerinde, sonbahar ve kış sonuna doğru oluşur ki bu mevsimler, tornadoların en az görüldüğü zamanlardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ