Divan edebiyatında birbirini izleyen iki dizedeki ya da tümcedeki sözcüklerin birbirine denk düşürülmesi...

Tarsi,
Paralellik,
Dizelerdeki sözcükleri ölçü ve uyak bakımından birbirine denk getirme (mütevazin ve mukaffa) sanatıdır.  Dizelerdeki sözcükler, sayı bakımından da birbirine eşit olmak zorundadır. Dizeleri yapı bakımından böyle simetrik ve paralel olan beyit ve şiirlere murassa denmektedir. Matla beyitleri, tarsi sanatının yapılmasına daha uygundur.

İade, tekrir ve tarsi sanatlarında ses tekrarlarını aşan bir ahenk mevcuttur. Bu sanatlarda kelime ve ibarelerin tekrarları ifadeyi güçlendirmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ