Süreç ...

Proses, (İng. process),
Vetire,
Usûl.
 Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses.
Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü. 
Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi.
Özdeklerin işlenmesi ya da üretilmesinde uygulanan yöntem. 
Zaman içinde art arda gelen ve birbirine ilişkin olaylar dizisi.
Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesi.
Bir işlemi gerçekleştirmek için özellikle uygulanan yöntem, iş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ