Osmanlı Devleti' nde Müslüman olmayan ahaliden alınan vergi ...

Cizye, (Arapça),
İslam ülkelerinde Müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit vergi.
Osmanlı İmparatorluğu’nda müslüman olmayanlardan askeri hizmet karşılığı olarak alınan bir tür baş vergisi. krş. haraç.
Kafa vergisi.
Vergi. 

Müslümanların fethettikleri yerlerde, müslüman olmayanlardan alınan ve devlet teminatı altında bulunmanın karşılığı olan vergi.

Haraç. 
Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayanların devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi. 
Osmanlı Türklerinde genellikle toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi.
Osmanlı İmparatorluğu’nda müslüman olmayan kişilerin elinde bırakılan araziden ve elde edilen üründen alınan vergi. krş. cizye.
Bir yerden, bir kimseden zor kullanarak alınan para.
Osmanlılarda Müslüman olmayanların devlete ödemekle yükümlü bulundukları kafa ve toprak vergisi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ