İtici neden, güdü ...

İti,
Saik,
Dürten, sevk eden, sürükleyen, götüren.
Sebep.

İtici güç, ilham verici.
Keskin, Keskin (bıçak için).
Kesen.
Sert, acı.
Un elerken dökülmemesi için yere serilen bez ya da şaplanmış deriden yapılan örtü.
Çok tuzlu.
Acı:
Çok yağlı, ağır (yemek).
Ekşi.
Tatlı.
Keskin (sirke için).
Keskin (görüş için).
Tadı tiksinti verici olan .
Zeki.
Kızgın, asabi,
Koyu (renk için).
Sert, keskin, şiddetli.
Şiddet, sertlik, keskinlik.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ